Subiecte de fizică

În acest moment (2011) subiectele de fizică abordate de membrii grupului nostru includ:

Studii ale barionilor b

Având în vedere numărul mare de hadroni charm şi beauty înregistraţi la LHCb, studiile de producţie şi spectroscopie a hadronilor formaţi din cuarci grei sunt menite să conducă la rezultate interesante. Candidaţi optimi pentru asemenea analize sunt barionii b, deoarece aceştia n-au putut fi produşi la „fabricile” de b-uri (BaBar, Belle, etc.), iar măsuratorile raportate de experimentele de la Tevatron s-au bazat pe o statistică foarte redusă. Primele rezultate referitoare la timpii de viaţă ai barionilor b (vezi aici) şi a maselor acestora (vezi aici) au fost deja publicate, iar alte rezultate sunt în curs de publicare. În grupul nostru este în desfăşurare o analiză ce are drept scop determinarea secţiunii eficace de producere a lui Λb utilizând dezintegrarea Λb → J/Ψ Λ.

Dezintegrări radiative ale mezonilor B

Tranziţiile radiative bs γ şi bd γ sunt procese cu schimbare de „aromă”, descrise prin diagrame de tip „pinguin”, foarte sensibile în evidenţierea fenomenelor de Fizica Nouă (FN). Aşadar canalele de dezintegrare ale mezonului B: Bd → K* γ şi Bs → Φ γ sunt foarte bune alegeri pentru căutarea efectelor FN, deoarece în cazul acestor dezintegrări contribuţia FN la rata de dezintegrare poate fi comparabilă cu cea prevăzută de Modelul Standard (MS). Ne aşteptăm ca măsurători precise ale rapoartelor de ramificare pentru asemenea dezintegrări, ale asimetriilor acestora, sau a distribuţiilor unghiulare, să dezvăluie efectele FN.

Membrii ai grupului nostru au contribuit la rezultatele preliminare LHCb (studiul compoziţiei fondului folosind simulări Monte Carlo (MC) şi studii ale acceptanţei timpului propriu) referitoare la dezintegrările radiative ale mezonilor B (vezi aici) şi vor continua aceste analize până la publicarea lucrării.

Studii de Soft QCD şi optimizări MC pentru LHCb

Regulile de fragmentare/hadronizare nu sunt pe deplin înţelese, existând doar modele fenomenologice, implementate în generatorii Monte Carlo (e.g. PYTHIA). Compatibilitatea dintre modele este încălcată la LHC datorită extrapolărilor la energii diferite.

LHCb este singurul detector de la LHC echipat în întregime pentru regiunea frontală („înainte”) unde modelele se contrazic cel mai mult, fiind şi extrapolate în rapiditate, de unde şi interesul pentru măsurătorile de soft-QCD la LHCb. Pornind de la rezultatele deja publicate de LHCb (vezi aici) pentru producerea particulelor strange, grupul nostru este implicat în prezent, în studii ale raporturilor şi secţiunilor eficace de producere ale particulelor stranii K0s, Λ, Ξ, Ω.

Membrii ai grupului nostru au implementat o serie de optimizări ale PYTHIA 6 în Gauss (pachetul de simulare Monte Carlo din distribuţia software a LHCb). Aceasta a fost o activitate pregătitoare înaintea producerii de optimizări ale PYTHIA 8 specifice LHCb, bazate pe noile măsurători.

În contextul sarcinilor de service care sunt în responsabilitatea grupului LHCb-Ro, planurile noastre consistă în a utiliza pachetele software de validare MC RIVET/Professor în studiile viitoare de optimizare ale generatorilor MC implementaţi în distribuţia LHCb.

Ştiri

Loading...