Acţiuni de popularizare a fizicii şi cercetării din domeniul particulelor elementare

   "Ştiinţa e mai aproape de noi" decât ne-am putea aştepta. Sub acest motto, grupul LHCb-Ro îşi propune să participe la conştientizarea nevoii de a dezvolta adecvat educaţia ştiinţifică în cadrul societăţii româneşti.
   În epoca digitală, accesul foarte uşor la tehnologia de nivel înalt tinde sa pună uneori în umbră progresul făcut în dezvoltarea acestor tehnologii şi a fenomenele fizice ce stau la baza lor. Astfel accentul este pus îndeosebi pe provocările şi nevoile sociale şi economice ce derivă din utilizarea acestora. Suntem convinşi că rezolvarea şi acestor tipuri de probleme poate beneficia de progresul realizat în diferitele domenii ale fizicii cum ar fi: metode de statistică, algoritmi de clasificare, gestiunea bazelor mari de date, calculul în reţele distribuite. Deşi aceste probleme sunt definite în cadrul fizicii particulelor elementare, ele pot fi uşor extrapolate pentru a produce rezultate interesante în domeniile social sau economic.

   Membrii grupului LHCB-Ro participă la prezentarea domeniului fizicii particulelor elementare în discuţii şi seminarii pe teme de interes din fizica modernă, precum natura constituenţilor elementari ai materiei, a forţelor fundamentale, relaţia între materie şi antimaterie, rolul simetriei în construcţia explicaţiilor ştiinţifice, etc.

Activităţi

Resurse media

Filmul "LHCb - The Beauty Experiment"


Despre LHCb si CERN la stirile PRO Tv şi pe situl yoda.ro.

Situl web The Particle Adventure.

Ştiri

Loading...