Scurtă istorie a grupului LHCb român

Participarea României la LHCb a început în anul 1996, echipa noastră fiind implicată în: proiectarea, construcţia, comisionarea, testarea şi calibrarea modulelor calorimetrului folosind razele cosmice (vezi aici); dezvoltarea de software pentru calorimetru, achiziţia şi prelucrarea datelor în timp real; proiectarea şi întreţinerea utilitarului folosit pentru organizarea turelor (ShiftDB); îmbunătăţirea hardware şi software, precum şi întreţinerea clusterelor GRID locale; calibrarea detectorului RICH folosind date colectate (vezi aici). De asemenea am lucrat la validarea simulărilor Monte Carlo (MC) în 2008-2009 şi în 2011. În perioada 2008-2011 am participat la achiziţionarea de date doar ca Data Managers, iar în 2011-2013 am contribuit în plus şi la ture de verificare a calităţii datelor (Data Quality) şi la cele de Producţie (Production). Trebuie menţionat faptul că LHCb-Ro a trecut printr-o periodă dificilă între 2009 şi 2011, deoarece strategia grupului a suferit schimbări majore determinate mai ales de schimbările succesive ale liderului de grup. Începând cu ianuarie 2011 grupul a fost reorganizat şi a demarat un program nou de activitate.

În cadrul studiilor de fizică desfăşurate înainte de 2011 s-au urmat două direcţii principale: analize fizice de „minimum bias” ca urmare a studiilor realizate pentru calibrarea sub-detectorului RICH folosind reacţia Λ→πp (vezi aici) şi studii de fezabilitate ale algoritmilor utilizaţi pentru selectarea diferiţilor hadroni b utilizând constrângeri cinematice şi geometrice. În 2011, volumul de activitate al grupului, în ceea ce priveşte cercetările de fizică, a crescut şi a fost iniţializat un program nou de fizică.

Ştiri

Loading...