Activităţi de service

Această pagină este dedicată activităţilor de service care sunt în prezent responsabilitatea grupului în interiorul colaborării LHCb.

Managementul si publicarea on-line a statisticilor de la generatorii de eveniment

Această activitate, preluată în grupul nostru in jurul anului 2013, este la momentul actual parte a Pachetului de Lucru (Work Package - WP) WP-P al proiectului Simulation din cadrul colaborării LHCb. Grupul nostru este implicat în această activitate cel puţin pentru următorii 2 ani (începând din noiembrie 2021). Responsabilităţile includ menţinerea şi dezvoltarea codurilor folosite la obţinerea şi concatenarea datelor statistice (la nivel de generator de eveniment) asociate cu producţiile MC oficiale ale colaborării, precum şi publicarea acestora pe web spre folosul întregii comunităţi ştiinţifice din LHCb. În plus, cel puţin pentru următorul an, obiectivele includ şi comisionarea salvării informaţiilor la nivel de generator de eveniment din structura Generator File Summary Record (GenFSR) parte a modelului de eveniment simulat al LHCb. Rolul asociat acestor activităţi este complet îndeplinit de un membru al grupului nostru şi constă în mentenanţa bazei de date nerelaţionale ce conţine informaţiile de natură statistică precum şi publicare acestor date pe pagini web.

Validare MC validation & activităţi de tip service

  1. Din 2021, activităţile similare ale grupului nostru în cadrul WP-G al noului proiect LHCb Simulation includ menţinerea şi utilizarea pachetului LbRivetPlugins în vederea optimizării parametrilor de control ai generatorilor de eveniment (cel puţin pentru o perioadă de 2 ani). Având în vedere puternica sinergie între modulele de analiză (plugin-urile) RIVET şi seturile de date făcute publice prin intermediul portalului HepData, se pot distinge două roluri asociate acestor activităţi: Manager plugin-uri RIVET şi Coordonator la nivel experiment pentru HepData. În timp ce primul rol include şi reponsabilitatea implicită de a participa si coordona validarea internă la nivel de colaborare a noilor module de analiză (RIVET) urmată de lansarea acestor noi module în cadrul framework-ului oficial RIVET, cel din urmă rol poate fi considerat şi ca parte a unei activităţi de outreach a colaborării LHCb de la LHC, CERN (măsuratorile colaborării sunt pregătite pentru a fi puse public la dispoziţia comunităţii HEP (şi nu numai) în vederea utilizării în validarea şi optimizarea modelelor teoretice şi a generatorilor MC).
  2. Grupul nostru a dezvoltat o interfaţă între librăria RIVET şi pachetul software de simulare LHCb (GAUSS). Acest obiectiv a fost îndeplinit către sfârşitul verii anului 2011 în strânsă colaborare cu teoreticieni fenomenologi, membri ai LPCC. Scopul principal al acestei activităţi este de a da oportunitatea membrilor colaborării LHCb să scrie plugin-uri RIVET pentru lucrări publicate de către colaborare, contribuind astfel la rezultatele colectate şi publicate de MCPLOTS.
  3. Membrii LHCb-Ro lucrează în prezent (noiembrie 2011) la implementarea generatorului Monte Carlo PYTHIA 8 în cadrul framework-ului de simulare LHCb.
  4. O serie de optimizări MC existente au fost deja integrate în GAUSS, fiind în plină desfăşurare implementarea de optimizări specifice LHCb; pentru unele dintre aceste optimizări vom folosi suita de unelte software de validare/optimizare Professor/RIVET.
  5. Un nou pachet Gen/GenTune a fost lansat şi este întreţinut de grup în cadrul proiectului GAUSS, având ca scop atât validarea şi optimizarea generatorilor MC cât şi eficientizarea ciclului de dezvoltare/testare/livrare a noilor plugin-uri RIVET pentru analizele de fizică efectuate de membrii colaborării LHCb.
    În cadrul acestei activităţi, grupul asigură suport pentru gestionarea integrării rezultatelor ştiinţifice publicate de colaborarea LHCb în baza de date publică HepData ce oferă acces la rezultate ştiinţifice într-o extinsă varietate de formate începând cu măsurători din anii 1950.
  6. Membri ai echipei de cercetare LHCb-Ro sunt activi în grupul de lucru LHCb "Production & Spectroscopy" de la CERN. Astfel, responsabilitatea lor este de a participa la studiile de validare ale optimizărilor MC si producerea de diverse eşantioane de date atunci când noi versiuni ale pachetelor de software ale framework-ului de simulare LHCb sunt făcute disponibile pentru producţie.
  7. Din toamna anului 2013, unul dintre membrii grupului nostru a devenit responsabilul direct cu producţia de eşantioane MC pentru studiile de fizică ce se desfăşoară la LHCb în cadrul grupului de lucru QEE(QCD Electroweak Exotica). De asemenea, în aceeaşi perioadă un alt membru al grupului român a fost numit organizator al activităţilor din cadrul programului de fizică al sub-grupului Soft QCD din acelaşi grup de lucru (QEE) pentru un mandat de 2 ani. Din 2015 responsabilitatea de organizator al sub-grupului Soft QCD a fost preluată de un alt membru al grupului nostru pentru un mandat de 2 ani.

Suport pentru siturile GRID Tier-2

Number of jobs processed by each site (ian 2012 - mar 2013)
În România, rularea job-urilor pentru Organizaţia Virtuală (OV) LHCb se face la IFIN-HH în principal pe 2 clustere GRID Tier-2:


ShiftDB

View of user interface after login

Ştiri

Loading...